Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên sổ đỏ hết hạn có bắt buộc phải đi xác nhận lại thời hạn sử dụng rồi mới được chuyển nhượng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #537751 29/01/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (917)
  Số điểm: 6359
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 115 lần


  Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên sổ đỏ hết hạn có bắt buộc phải đi xác nhận lại thời hạn sử dụng rồi mới được chuyển nhượng hay không?

  Căn cứ Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  "...
  2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

  3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

  c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp quyền sử dụng đất  hết thời hạn sẽ không cần phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Nếu có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  Vậy trường hợp người này thuộc đối tượng không cần phải làm thủ tục gia hạn vậy thì khi muốn chuyển nhượng cho người khác có cần phải xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên sổ đỏ hay không?

   
  7936 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận