Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #452287 21/04/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Tùy từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mà thời hạn sử dụng được ghi trên thẻ BHYT khác nhau. Bài viết sau đây sẽ thống kê, đối tượng nào tham gia BHYT trong thời hạn bao lâu:

  STT

  Đối tượng tham gia thẻ BHYT

  Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

   

  1

  Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  không quá 03 năm

  Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 năm thứ hai sau năm cấp thẻ.

   

  2

  Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, NLĐ là người quản lý DN, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức bắt buộc tham gia

  Không quá 01 năm.

  Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm.

   

  3

  Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức.

   

  4

  Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

  Không quá 05 năm.

  Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 30/6 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ.

   

   

  5

  Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

   

  6

  Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

   

  7

  Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng

   

  8

  Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 01/6/2010; Quyết định 91/2000/QĐ-TTg 

   

  9

  NLĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;

  Không quá 01 năm

  Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm

   

  10

  Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206/CP ngày 30/5/1979

   

  Không quá 05 năm.

  Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 30/6 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ.

   

  11

  Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

  Không quá 05 năm.

  Từ ngày người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện đến ngày 31/12 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ

   

  12

  Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cấp có thẩm quyền.

   

  13

  Trẻ em dưới 6 tuổi

  Từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

  Nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn kéo dài đến ngày 30/9 của năm đó.

   

  14

  Đại biểu được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

  Theo nhiệm kỳ bầu cử.

  Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày kết thúc nhiệm kỳ.

   

  15

  Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) bổ sung chính sách, chế độ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường;

  không quá 03 năm, từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 31/12 năm thứ hai sau năm cấp

   

  16

  Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

   

  17

  Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

   

  18

  Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 3.8 Khoản này, bao gồm:

  a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc; bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

   

   

  19

  Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm:

  - Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

  - Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình;

  - Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

  Không quá 01 năm

  Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm.

   

   

  20

  - Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

  - Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

  Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó hoặc ngày 31/12 của năm cuối ghi trên thẻ BHYT

  (trường hợp thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp nhiều năm).

   

  21

  Người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng

  Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó.

  Trường hợp, cơ quan BHXH nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

   

  22

  Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

  Theo thời hạn khóa học từ ngày đăng ký cấp thẻ BHYT đến ngày hết thời hạn khóa học.

   

  23

  Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

  Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó

  - Riêng học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ 1 thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31/12 năm sau;

  - Còn học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

   

  24

  Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

  Từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

   

  25

  Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

   

  26

  Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

  Không quá 12 tháng, từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT;

  Nếu tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

   

  Căn cứ pháp lý: Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015

   
  22875 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2023) PADZUNG (26/04/2017) hongsinh.pt (25/04/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590188   28/08/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (442)
  Số điểm: 3365
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Cảm ơn bài viết của tác giả nhé. Qua bài viết này mình mới biết là ứng với từng nhóm đối tượng sẽ có thời hạn sử dụng thẻ BHYT khác nhau. Trước đây mình cứ nghĩ đối tượng nào cũng có thời hạn sử dụng thẻ BHYT như nhau. Sau khi xem bài viết này mình đã biết thêm được nhiều thông tin mới

   
  Báo quản trị |  
 • #590998   13/09/2022

  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt do Nhà nước tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... Sau nhiều năm, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT ngày càng được đảm bảo và mở rộng. Vì vậy người dân nên xem xét tham gia BHYT đầy đủ để giảm thiểu rủi ro

   
  Báo quản trị |  
 • #591981   29/09/2022

  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Bảo hiểm y tế giữ vai trò trong việc thúc đẩy vấn đề an sinh xã hội, giúp cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong việc thăm khám bệnh, đặc biệt đối với nhiều hộ gia đình ở nông thôn, các vùng khó khăn.Thực tế việc khám chữa bệnh tốn rất nhiều chi phí, nếu biết cách khám bảo hiểm y tế sẽ giúp nhiều bệnh nhân giảm được những gánh lo tiền bạc đáng kể. Tuy nhiên, cũng có những quy định riêng đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế về thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế. 
   
  Báo quản trị |  
 • #592790   26/10/2022

  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên hiện nay để thuận tiện hơn thì người lao động có thể tra cứu thời hạn của thẻ BHYT trực tuyến thông qua 02 cách sau:

  Cách 1: Tra cứu trực tuyến

  Bước 1: Truy cập đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx 

  Bước 2: Nhập mã thẻ, Họ tên, Ngày tháng năm sinh 

  Bước 3: Ấn xác nhận “Tôi không phải là người máy” và Tra cứu Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị về thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT, quyền lợi BHYT của người được tra cứu:

  Lưu ý: Thực tế khi tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì sẽ nhận được kết quả là có giá trị sử dụng đến hết 31/12 của năm đang tra cứu. Nhưng khi nghỉ việc, doanh nghiệp báo giảm lao động tham gia BHYT thì thẻ BHYT chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng đó. 

  Cách 2: Tra cứu bằng tin nhắn điện thoại (1.000 đồng/tin nhắn) 

  Soạn tin nhắn với cú pháp: BHTHEMã thẻ BHYT gửi 8079

  Ví dụ: Soạn BH THE HC4010110129425 gửi 8079 Kết quả trả về điện thoại:

  - Mã thẻ BHYT;

  - Nơi đăng ký KCB ban đầu;

  - Giá trị sử dụng (Thời hạn sử dụng đến ngày bao nhiêu);

  - Thời điểm đủ 05 năm liên tục.

   
  Báo quản trị |  
 • #592910   28/10/2022

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (301)
  Số điểm: 2753
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Cảm ơn thông tin của bạn! Mình cứ nghĩ mua đến đâu dùng đến đó chứ.

   
  Báo quản trị |  
 • #595145   01/12/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT

  Cảm ơn những chia sẻ vô cùng thực tế từ bạn. Nhiều người rất băn khoăn về thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế vì mỗi đối tượng, mỗi trường hợp sẽ có một thời hạn sử dụng khác nhau. Thông qua bài viết đã giúp cho mọi người có thể hình dung một cách tổng quan về thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn.

   
  Báo quản trị |