Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Chủ đề   RSS   
 • #591278 23/09/2022

  NHNNQuangNam

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 8 lần


  Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi Luật năm 2020 qui định thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC:

  "Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

  a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này; ..."

  Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp: Qui định về thời hạn ra quyết định xử phạt " là 07 ngày làm việc", "là 10 ngày làm việc" như nêu trên có nghĩa là đúng 7 ngày làm việc (hay 10 ngày...) kể từ ngày lập biên bản VPHC mới được ra Quyết định xử phạt? Người có thẩm quyền có thể ra quyết định xử phạt sớm hơn thời hạn này được không?

  Trân trọng!

   
  343 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NHNNQuangNam vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592033   30/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Căn cứ Khoản 34 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định:
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

  ...
  34. Sửa đổi, bổ sung Điều 66 như sau:
   
  “Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
   
  1. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
   
  a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;
   
  b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;
   
  c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
  .."

  Trường hợp này anh có thể hiểu đơn giản là trong vòng thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi pham hành chính thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chứ không phải là phải đúng thời hạn 7 ngày sau kể từ ngày lập biên bản vi pham hành chính mới được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
   
  Báo quản trị |