Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá QSDĐ mà người dân cần biết

Chủ đề   RSS   
 • #598186 31/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá QSDĐ mà người dân cần biết

  Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) hiện nay là đối tượng tài sản được đấu giá nhiều để thực hiện thi hành án dân sự. Khi đó, người trúng đấu giá QSDĐ sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ tài chính để hoàn tất nghĩa vụ.
   
  Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa thời hạn nộp tiền sử dụng đất thay vì thời hạn nộp tiền trúng đấu giá QSDĐ dẫn đến trễ hạn. Vậy thời hạn trúng đấu giá QSDĐ được quy định ra sao?
   
  thoi-han-nop-tien-trung-dau-gia-qsdd-ma-nguoi-dan-can-biet
   
  1. Quyền sử dụng đất có phải là đối tượng đấu giá?
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Đấu giá 2016 có quy định đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá 2016, trừ trường hợp đấu giá một người.
   
  Theo đó, tại điểm c khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá 2016 tài sản đấu giá được quyền đem vào đấu giá bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
   
  Cụ thể, người tham gia đấu giá sẽ bỏ ra một khoản tiền nhưng thành viên tham gia phải từ ít nhất 2 người trở lên để có thể sử hữu được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   
  2. Quyền của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
   
  Sau khi hoàn tất giai đoạn tham gia đấu giá và quyền sử dụng đất được xác định là có người sở hữu mới thì người trúng đấu giá có các quyền dduocj quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đấu giá 2016 bao gồm:
   
  - Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
   
  - Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
   
  - Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
   
  - Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
   
  3. Nghĩa vụ người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
   
  Bên cạnh những quyền lợi đối với tài sản trúng đấu giá thì người này cũng được xác định là sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tại khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá 2016 như sau:
   
  - Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
   
  - Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
   
  - Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
   
  4. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là khi nào?
   
  Cơ quan thuế xác định số tiền trúng đấu giá và các Khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp để thông báo cho người trúng đấu giá, Văn phòng đăng ký đất đai và Kho bạc nhà nước theo khoản 3 Điều 15 Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC/BTNMT.
   
  Trường hợp quy chế bán đấu giá không quy định cụ thể thời gian nộp tiền trúng đấu giá thì cơ quan thuế thực hiện thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
   
  Do đó, không có quy định cụ thể thời gian nộp tiền trúng đấu giá QSDĐ vì thế người trúng đấu giá cần phải đợi và theo dõi thông báo của cơ quan thuế hoặc tổ chức đấu giá. 
   
  1441 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/04/2023) ThanhLongLS (31/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận