Thời hạn nộp quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #576026 30/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Thời hạn nộp quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp?

  Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành:
   
  "Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
  ...
  2. Đối với các loại doanh nghiệp khác
   
  a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;"
   
  Theo đó, hạn nộp quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đối với doanh nghiệp thông thường.
   
  153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận