Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #581606 24/03/2022

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

  Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

  Đối với người nộp thuế trả thu nhập: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/03/2022).

  Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 30/4/2022).

  Trong trường hợp Anh/Chị nộp hồ sơ khai thuế trễ hơn so với thời gian quy định nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính, theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt như sau:

  Trễ  thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Bị phạt cảnh cáo;

  Trễ thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;

  Trễ thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;

  Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng:

  + Trễ thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

  + Trễ thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

  + Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

  + Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

  Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP gồm có: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế; hoặc Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

  Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn nộp thuế TNCN hiện nay là ngày 31/03 đối với trường hợp người nộp thuế trả thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc ngày 30/4 nếu trực tiếp quyến toán thuế với cơ quan thuế. Tùy vào thời gian trễ hạn nộp hồ sơ khai thuế mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo từng mức độ khác nhau.

   
  493 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận