Thời hạn lập hóa đơn trong trường hợp đặc thù

Chủ đề   RSS   
 • #601539 31/03/2023

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Thời hạn lập hóa đơn trong trường hợp đặc thù

  Bên công ty mình có hình thức hoạt động là sản xuất kinh doanh điện. Hàng tháng đều viết hóa đơn cho tháng trước vào khoảng ngày 15. Ví dụ doanh thu tháng 1 viết hóa đơn vào 15/2 nhưng kê khai nộp thuế vẫn vào tháng 1. Vậy cho mình hỏi công ty mình lập hóa đơn như vậy có đúng không?

   
  735 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601544   31/03/2023

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13088
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 251 lần


  Thời hạn lập hóa đơn trong trường hợp đặc thù

  Về vấn đề của bạn, tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có nêu 2 trường hợp đặc thù có liên quan trường hợp của bạn đối với nội dung thời điểm lập hóa đơn như sau::

  - Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp ... hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này) ... được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

  - Đối với hoạt động bán điện của các công ty phát điện trên thị trường điện thì thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định căn cứ thời điểm về đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định của Bộ Công Thương hoặc hợp đồng mua bán điện đã được Bộ Công Thương hướng dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật về thuế. Riêng hoạt động bán điện của các công ty phát điện có cam kết bảo lãnh của Chính phủ về thời điểm thanh toán thì thời điểm lập hóa đơn điện tử căn cứ theo bảo lãnh của Chính phủ, hướng dẫn và phê duyệt của Bộ Công Thương và các hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa bên mua điện và bên bán điện.

  Trên là 2 trường hợp liên quan đến hoạt động cung cấp điện. Bạn lưu ý nếu thuộc trường hợp thứ hai nêu trên thì đơn vị chỉ cần xác định căn cứ thời điểm về đối soát số liệu thanh toán giữa các bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật về thuế. Có nghĩa nêu đơn vị bạn thuộc trường hợp thứ hai thì việc lập hóa đơn vào 15/2 cho doanh thu tháng 1 là phù hợp.

  Còn nếu thuộc trường hợp thứ nhất thì hạn cuối cùng lập hóa đơn là ngày 07/2 đối với doanh thu của tháng 1, kéo theo hóa đơn lập ngày 15/2 là sai thời điểm. Do đó, bạn cần kiểm tra xem mình có thuộc trường hợp đặc thù tại trường hợp thứ hai hay không, từ đó xác định thời điểm lập hóa đơn của công ty bạn là đúng hay sai.

   
  Báo quản trị |