Thời hạn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Chủ đề   RSS   
 • #565857 30/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Thời hạn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

   Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định:

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

  ...

  40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

  Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  ...

  2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

  a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;..."

  Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày. Trường hợp địa phương vượt quá mốc thời gian trên thì người dân có thể trao đổi lại lý do cụ thể. Nếu không có lý do hành chính thì có thể khiếu nại hành vi hành chính của người thực hiện thủ tục.

   

   

   
  356 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận