Thời hạn gửi quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra

Chủ đề   RSS   
 • #574205 30/07/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Thời hạn gửi quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra

  Theo Luật Thanh tra 2010:

  "Điều 44. Quyết định thanh tra hành chính

  1. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

  b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

  c) Thời hạn thanh tra;

  d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

  2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

  Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản."

  Theo đó, nếu thanh tra theo kế hoạch thì phải gửi quyết định theo thời hạn nêu trên. Nếu thanh tra đột xuất do có tố cáo hay hành vi vi phạm thì không thông báo trước.

   
  602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận