Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #597905 30/01/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP liên quan đến thông báo hoạt động khuyến mại như sau:
   
  "Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại
  1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến)..."
   
  Như vậy, hồ sơ phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Căn cứ xác định dựa trên một trong các yếu tố sau:
  - Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;
  - Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
  - Thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử;
  - Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).
   
   
  189 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599731   28/02/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên, khuyến mại là một trong những phương thức nhằm kích ứng hành vi mua hàng của khách hàng. Đây đang là một trong những phương pháp được ưu tiên sử dụng của các công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh. Cần phải có những quy định pháp luật để điều chỉnh làm cho hoạt động này được thực hiện hiệu quả hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #599746   28/02/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích về chương trình khuyến mại này.

  Như vậy, để chi phí cho các chương trình khuyến mại được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì chương trình khuyến mãi phải được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể các chương trình này phải được thông báo hoặc đăng ký với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mãi theo thời hạn được đề cập trong bài viết.

   
  Báo quản trị |