Thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế

Chủ đề   RSS   
 • #601926 19/04/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1899)
  Số điểm: 12482
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế

  Trường hợp trong năm người nộp thuế có người phụ thuộc đủ điều kiện để giảm trừ nhưng chưa đăng ký thì có được đăng ký trễ hay không? Thời hạn đăng ký là đến lúc nào?
   
  Người phụ thuộc gồm những trường hợp nào?
   
  Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc của người nộp thuế gồm các đối tượng sau:
   
  - Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm: Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng); Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
   
  - Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này;
   
  - Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này;
   
  - Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế; Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế; Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột; Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
   
  Theo đó, có 4 nhóm người phụ thuộc khác nhau, gồm những đối tượng mà người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Khi đáp ứng điều kiện thì người nộp thuế có quyền đăng ký giảm trừ cho họ khi tính thuế TNCN.
   
  Thời hạn đăng ký người phụ thuộc
   
  Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc như sau:
   
  - Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế;
   
  - Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế;
   
  - Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó;
   
  - Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
   
  Căn cứ theo nội dung quy định thứ ba nêu trên thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc sẽ tùy từng đối tượng người phụ thuộc khác nhau. Trong trường hợp thông thường thì thời hạn là trước khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, riêng đối với đối tượng đặc thù tại Tiết d.4 sẽ phải đăng ký giảm trừ trước ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Do đó, nếu xét tới thời điểm hiện tại thì đã hết hạn đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc tại Tiết d.4 mà chỉ có thể đăng ký giảm trừ cho các đối tượng người phụ thuộc còn lại và sẽ được giảm trừ từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong năm tính thuế.
   
  6169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận