Thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #601822 14/04/2023

  Thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

  Hiện nay, sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp có thể chứng minh thông tin gì? Có bao nhiêu loại Phiếu lý lịch tư pháp? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? Thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

   

  1. Phiếu lý lịch tư pháp có thể chứng minh thông tin gì?

  Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định thì Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

  => Theo đó, nếu cần chứng minh các nội dung trên thì cần cấp phiếu lý lịch tư pháp.

  Đồng thời tại Điều 3 Luật Lý lịch tư pháp 2009 cũng đã quy định rõ các mục đích quản lý lý lịch tư pháp bao gồm:

  - Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản;

  - Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng;

  - Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự;

  - Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   

  2. Có bao nhiêu loại Phiếu lý lịch tư pháp?

  Theo Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì Phiếu lý lịch tư pháp gồm có 2 loại:

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

   

  3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

  Theo Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

  - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  + Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

  + Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

  - Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  + Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

  + Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

  + Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

  - Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp;

  Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   

  4. Thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

  Hiện nay Luật Lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản quy định hướng dẫn chi tiết không quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp.

  Tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp được quy định khác nhau tại các văn bản khác.

  Ví dụ:

  - Tại Điều 5 Nghị định 19/2011/NĐ-CP thì:

  + Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  + Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

  + Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

  - Tại các Điều 20, 24 và 28 Luật Quốc tịch 2008 thì trong thành phần hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, xin thôi quốc tịch Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

   

  Theo đó, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   
   
  1744 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận