Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #563205 23/11/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh

  Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh

  Thời hạn của hộ chiếu - Ảnh minh họa

  Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

  Theo đó khi xuất, nhập cảnh công dân phải có những loại giấy tờ nhất định, cụ thể các loại giấy tờ sau để cấp cho công dân xuất, nhập cảnh theo quy định:

   

  Các loại giấy tờ cấp cho công dân để xuất, nhập cảnh theo quy định

  Thời hạn

  Hộ chiếu quốc gia

  Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

  Có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

  Hộ chiếu phổ thông

  Có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

   

  Thời hạn của hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho công dân kèm theo trẻ em dưới 9 tuổi

  Thời hạn được thực hiện theo điều 5 Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

  Các giấy tờ khác

  Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương

  Có giá trị không quá 12 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

  Giấy thông hành

  Có giá trị không quá 6 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

  Hộ chiếu thuyền viên

  Có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu thuyền viên còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

   

  Theo đó, Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó. Trong đó:

  - Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân.

  - Hộ chiếu phổ thông cấp trong nước và cấp ở nước ngoài có hình thức và nội dung như nhau nhưng có ký hiệu riêng để thuận lợi trong quản lý.

  Công dân Việt Nam mang giấy tờ khác được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam theo quy định với từng loại giấy và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

  Căn cứ: Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 23/11/2020 03:42:59 CH
   
  1513 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận