Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #582545 31/03/2022

  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao nhiêu ngày?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư 2020 cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây:

  a) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  b) 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

  Như vậy, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 05 ngày làm việc nếu dự án đầu tư cần chấp thuận chủ trương đầu tư, 15 ngày làm việc đối với dự án không cần chấp thuận chủ trương đầu tư.

  Vậy dự án nào phải được chấp thuân dự án đâu tư?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

  b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  Theo khoản 1 Điều 23 của Luật này

  Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

  b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

  c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

   
  1346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593429   31/10/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Theo quy định thì thời gian cơ quan nhà nước giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư là 5 ngày đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và 15 ngày đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhưng trên thực tế thời gian cấp có thể kéo dài hơn so với thời gian nêu trên là chuyện rất bình thường. Điều này cho thấy, quy định và thực tế không giống nhau chút nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #594216   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn những chia sẻ rất hay và bổ ích từ bạn. Trước đây tôi có tìm hiểu về các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài nhưng vì quy định của pháp luật khá rộng nên vẫn chưa biết được liệu để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì và trong thời hạn bao lâu. Thông qua  bài viết này, tôi nắm được đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn cấp là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #595034   30/11/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

   

   
  Báo quản trị |