Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Chủ đề   RSS   
 • #595535 16/12/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  Thời gian bảo hộ quyền là khoản thời gian mà tác giả có thể thu được những quyền và lợi ích hợp pháp từ việc khai thác tác phẩm. Theo công ước Berne thì thời hạn tối thiểu bảo hộ quyền tác giả là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời (chỉ đối với tác phẩm văn học – nghệ thuật). Ở Việt Nam, pháp luật quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả như sau:

  Căn cứ Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

  Tại Điều 20, 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về quyền nhân thân và quyền tài sản. Tuy nhiên, các quyền tài sản do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho  phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền được quy định tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

  Căn cứ Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả được hiểu như sau:

  Thứ nhất, bảo hộ vô thời hạn. (Quyền nhân thân gắn với tác giả không thể chuyển dịch)

  Các quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn: Quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kì hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Thứ hai, bảo hộ có thời hạn. (Quyền nhân thân có thể chuyển dịch và quyền tác giả)

  Đối với tác phẩm di cảo: 50 năm kể từ ngày đầu tiên tác phẩm được công bố.

  Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh: 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu. Đối với tác phẩm chưa được công bố trong thời hạn là 25 năm kể từ khi tác phẩm được hình thành thì thời hạn bảo hộ là 100 năm.

  Đối với các tác phẩm thuộc loại hình khác: được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả qua đời.

  Năm tính trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả được tính như sau: Thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31 tháng 12 năm cuối cùng của thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo luật định.

  Sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác gải thì quyền sở hữu tác phẩm sẽ thuộc về công chúng.

   
  5770 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaann vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596054   28/12/2022

  Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình xin đưa thêm một vài thông tin có liên quan như sau. Bảo hộ quyền tác giả là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm, với việc ghi nhận bằng văn bằng bảo hộ các quyền nhân thân và quyền tài sản của chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ, các chủ thể khác nếu như có hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |