Thời giờ làm thêm của người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #523216 16/07/2019

  Thời giờ làm thêm của người lao động

  Theo như  Điều 106 Bộ Luật Lao Động 2012  Làm thêm giờ thì có nói là "Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ" vậy anh/chị có thể giả thích rõ giúp mình vấn đề này không?

  Ý là bố trí cho người lao động nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ là sao ạ?

  Ví dụ như giờ em bố trí cho người lao động bên em làm thêm giờ vào ngày thứ bảy (ngày nghỉ hàng tuần) thì em bố trí cho người lao động đó nghỉ đúng 1 ngày ngày thứ 2 có được không ạ?, rồi nếu bố trí vậy thì ngoài việc em trả lương cho người đó vào ngày nghỉ bù là 100% lương thì em có cần phải trả thêm phần phụ cấp phải làm thêm giờ gì không vậy?

  Giờ là bên em có cách tính cho việc làm thêm giờ mà phải nghỉ bù như sau: làm thêm giờ vào ngày thứ bảy (ngày nghỉ hàng tuần) thì làm 8 tiếng em lấy 8 tiếng đó nhân lên 2 (8 x 2 = 16h) vậy là ra 16 giờ để nghỉ bù và sẽ cho người lao động nghỉ bù trong 2 ngày 

  Theo điều 106  Bộ Luật Lao Động 2012: làm thêm giờ

   Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ

  thì Điều 106 ở BLLD 2012 được hướng dẫn bởi Điều 4 của Nghị Định 45/2013/NĐ-CP  thì thời giờ làm thêm trong này được quy định :

  + không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Nếu áp dụng số giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày

  + không quá 12 giờ trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hàng tuần

  Như vậy bên công em cho làm vào thứ 7 hàng tuần ( ngày nghỉ hàng tuần ) theo quy định điều 106 luật lao động 2012 được hướng dẫn tại điều 4  nghị định 45/2013/NĐ-CP  chỉ làm 8 tiếng nhưng tính lương 8*2=16 là đúng với luật quy định (200%) căn cứ khoản 1 điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định

  Trường hợp bên công ty em có cách tính cho việc làm thêm giờ mà phải nghỉ bù: làm thêm giờ vào ngày thứ bảy (ngày nghỉ hàng tuần) thì làm 8 tiếng em lấy 8 tiếng đó nhân lên 2 (8 x 2 = 16h) vậy là ra 16 giờ để nghỉ bù và sẽ cho người lao động nghỉ bù trong 2 ngày như trên là không đúng quy định

  Trường hợp người sử dụng lao động cho lao động nghỉ bù thì người sử dụng lao động bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian do phải làm việc thêm giờ không được nghỉ. Nếu thời gian đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 8 giờ 1 ngày thì người lao động được nghỉ bù 8 giờ vào 1 ngày khác.

  Việc bố trí người lao động nghỉ bù là bù cho số thời gian người lao động đó làm thêm giờ không được nghỉ. Do đó người sử dụng lao động cho người lao động nghỉ bù trong 2 ngày là không có cơ sở và mất quyền lợi của người lao động.

  Mong mọi người góp ý. Cảm ơn 

  Cập nhật bởi thanhthuc30 ngày 16/07/2019 06:03:06 SA Cập nhật bởi thanhthuc30 ngày 16/07/2019 06:01:47 SA Cập nhật bởi thanhthuc30 ngày 16/07/2019 06:00:33 SA
   
  1925 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận