Thời gian thử việc thì khấu trừ thuế như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595035 30/11/2022

  mn24.alone

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/10/2022
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Thời gian thử việc thì khấu trừ thuế như thế nào?

  Nếu như NLĐ kết thúc thời gian thử việc ngày 27/11/22, và ký kết HĐLĐ từ 28/11/2022 thì thuế PIT tháng 11/2022 sẽ tính luỹ tiến hay là vẫn là trừ 10%?

   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595040   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 3794
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thời gian thử việc thì khấu trừ thuế như thế nào?

  Căn căn cứ Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
  "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế
  ...
  b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
  ...
  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
  ..."

  =>> Đối với việc khấu trừ thuế TNCN của NLĐ chia thành 2 trường hợp:
  - Đối với NLĐ ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì công ty thực hiện khấu từ thuế TNCN theo biểu luỹ tiến từng phần. Trường hợp này, nếu từ ngày 28/11/2022 ký HĐLĐ và HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì tại khấu trừ thuế TNCN theo biểu luỹ tiến từng phần.
  - Đối với NLĐ ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ hoặc ký một loại hợp đồng khác thì nếu số tiền trả mỗi lần thanh toán từ 2 triệu đồng trở lên thì công ty thực hiện khấu trừ 10% trên tổng thu nhập trả cho NLĐ. Trường hợp này trong khoảng thời gian 1 tháng NLĐ ký HĐ thử việc, nếu mỗi lần chi trả tiền lương có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì công ty tiến hàng khấu từ 10% trước khi trả thu nhập cho NLĐ.

   
  Báo quản trị |