Thời gian tạm tuyển đối với công dân có trình độ đại học vào Công an là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #583688 30/04/2022

  Thời gian tạm tuyển đối với công dân có trình độ đại học vào Công an là bao lâu?

  Căn cứ vào Điều 15 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định về việc thực hiện chế độ tạm tuyển đối với công dân được tuyển ngành Công an như sau: 

   

  “1. Công dân được tuyển vào Công an nhân dân phải thực hiện chế độ tạm tuyển, trừ các trường hợp sau:

   

  a) Người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I và dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

   

  b) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3, điểm c khoản 2 Điều 6 và khoản 1 Điều 21 Thông tư này.

   

  2. Thời gian tạm tuyển được quy định như sau:

   

  a) 06 tháng đối với người có trình độ đại học;

   

  b) 09 tháng đối với người có trình độ cao đẳng;

   

  c) 12 tháng đối với người có trình độ trung cấp, sơ cấp;

   

  d) Thời gian tạm tuyển tính từ ngày quyết định tạm tuyển có hiệu lực thi hành. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tạm tuyển.

   

  3. Công dân được tạm tuyển ở các đơn vị nghiệp vụ không được bố trí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bí mật nghiệp vụ công an.”

   

  Như vậy, theo quy định tại khoản 2 điều trên đối với công dân có trình độ đại học khi được tuyển vào Công an thì thời gian tạm tuyển là 06 tháng. Với công dân có trình độ cao đẳng thì thời gian sẽ là 9 tháng, còn đối với công dân trình độ trung cấp hay sơ cấp thì sẽ là 12 tháng.

   

  Thời gian tạm tuyển sẽ được tính từ ngày có quyết định tạm tuyển, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH và thời gian nghỉ ốm đau theo quy định thì sẽ không được tính vào thời gian tạm tuyển.

   
   
  339 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận