Thời gian phải thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #590672 31/08/2022

  Thời gian phải thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

  Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định:

  "Điều 23. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  1. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc.
  2. Người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị để loại trừ hoặc hạn chế tối đa yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động.
  3. Người sử dụng lao động khi thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
  a) Đúng chủng loại, đúng đối tượng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
  b) Không phát tiền thay cho việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; không buộc người lao động tự mua hoặc thu tiền của người lao động để mua phương tiện bảo vệ cá nhân;
  c) Hướng dẫn, giám sát người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân;
  d) Tổ chức thực hiện biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm vệ sinh đối với phương tiện bảo vệ cá nhân đã qua sử dụng ở những nơi dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm xạ.
  4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.
  "

  =>> Như vậy, theo quy định nêu trên đối với người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bắt buộc phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
  - Không được phát tiền và yêu cầu người lao động tự mua phương tiện bảo vệ cá nhân. Đồng thời không được thu tiền của người lao động (kể cả trừ tiền lương) để mua phương tiện bảo vệ cá nhân.
  Căn cứ 
  Nghị định 12/2022/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 21. Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
  ...
  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  ...
  b) Không trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định;
  "

  =>> Mặc dù không có quy định cụ thể về thời gian cấp phát tuy nhiên căn cứ theo quy định xử phạt nêu trên mình có thể hiểu là khi bắt đầu làm việc người lao động đã phải được trang bị và phải sử dụng trang phục và thiết bị bảo vệ. Do đó, để tránh bị xử phạt thì doanh nghiệp cần chủ động bảo đảm trước khi bắt đầu làm việc phải cấp phát đủ cho người lao động về trang bị phương tiện bảo vệ. 

   
  416 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594483   28/11/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3759
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 75 lần


  Thời gian phải thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bắt buộc phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và không được phát tiền để người lao động tự mua hoặc thu tiền của người lao động để mua phương tiện bảo vệ cá nhân. 

  Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau: 

  Điều 22. Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp;

  8. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trang cấp hoặc trang cấp không đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc có trang cấp nhưng không đạt chất lượng theo quy định; không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi dưỡng bằng hiện vật thấp hơn mức theo quy định; trả tiền thay cho bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo một trong các mức sau đây:

  a) Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  b) Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

  …”

  Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động không trang cấp hoặc trang cấp không đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc có trang cấp nhưng không đạt chất lượng theo quy định thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo số lượng người lao động. 

  Bên cạnh đó, tại Điểm a Khoản 1 Nghị định 12/2022/NĐ-CP còn có quy quy định xử phạt đối với người lao động được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân nhưng không sử dụng với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)
 • #594491   29/11/2022

  Thời gian phải thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết. Để đảm bảo công việc pháp luật đã quy định thời gian phải thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động để đảm bảo trong quá trình làm việc của người lao động.

   
  Báo quản trị |