Thời gian nghỉ thai sản có được tính để bình xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến không?

Chủ đề   RSS   
 • #560299 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Thời gian nghỉ thai sản có được tính để bình xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến không?

  Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản 6 tháng coi như nghỉ hết 1 kỳ học, vào tháng 2 bắt đầu đi làm lại. Như vậy có đủ điều kiện xét thi đua lao động tiên tiến hay không?

   
  924 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560311   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Khoản 6 Điều 1 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định:

  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

  b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

  c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

  d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

  Khoản 4 và Khoản 6 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định:

  Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến".

  Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

  Như vậy, viên chức trong thời gian nghỉ thai sản nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn nêu trên thì vẫn được xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

   
  Báo quản trị |