Thời gian nghỉ ốm mà vợ sinh con thì hưởng chế độ thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #516332 31/03/2019

  Thời gian nghỉ ốm mà vợ sinh con thì hưởng chế độ thế nào?

  Trường hợp này có thể theo một trong 2 hướng sau:

  - Trường hợp 1: người lao động này đang nghỉ hưởng chế độ thai sản mà bị ốm thì sẽ được hưởng chế độ thai sản mà không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

  "Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  [...]

  2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

  b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội."

  - Trường hợp 2: người này đang nghỉ ốm đau thì vợ sinh con, về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con của lao động nam được quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  "Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  [...]

  2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

  Theo đó quy định không yêu cầu nghỉ thai sản ngay tại thời điểm vợ nghỉ sinh con mà có thể lựa chọn nghỉ trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con là được. Ví dụ như người này đang nghỉ chế độ ốm đau trong tháng 03/2019, cụ thể là từ ngày 10/3 đến ngày 15/3. Trong thời gian này thì vợ sinh con, ví dụ là vợ sinh con vào ngày 13/3. Khi đó anh này có thể hưởng xong chế độ ốm đau, sau đó nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản từ ngày 20/3 vẫn được theo quy định trên. Hiện không có quy định nào giới hạn trường hợp này cả. 

   
  1642 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545301   02/05/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Trường hợp hưởng theo trường hợp 02 sẽ lợi hơn vì sẽ được hưởng cả chế độ thai sản và chế độ ốm đau. Nếu như nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian ngắn thì có thể căn cứ theo quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con để hưởng cả hai chế độ.

   

   
  Báo quản trị |