Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

Chủ đề   RSS   
 • #583413 30/04/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1267)
  Số điểm: 9418
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 185 lần


  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  1. Thời gian lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động
  Căn cứ Điều 38 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định:

  "Điều 38. Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

  1. Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ sở lao động đã ký hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động và 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động.

  2. Thời gian lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định của pháp luật."

  Căn cứ Khoản 7 Điều 95 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

  "Điều 95. Trách nhiệm của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  ...

  7. Tổ chức phải lưu trữ hồ sơ, dữ liệu quan trắc gốc đối với toàn bộ hoạt động dịch vụ quan trắc thực hiện trong 03 năm gần nhất, trừ trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều này.

  ..." 

  Theo đó, thời gian lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động là 3 năm. 
  2. Thời gian lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ

  Hiện tại đối với tài liệu, hồ sơ trong doanh nghiệp chị áp dụng Thông tư 09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng không có quy định về thời gian lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe. Tuy nhiên trong Bảng thời hạn ban hành kèm theo không đề cập đến thời gian lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của NLĐ.

  Thông tư 28/2016/TT-BYThướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định:

  "Điều 22. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

  1. Lập, quản lý hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp và lưu giữ trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị; trả hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho người lao động khi người lao động chuyển công tác sang cơ quan khác hoặc thôi việc, nghỉ việc, nghỉ chế độ."

  => Như vậy, pháp luật quy định người sử dụng lao động phải lưu trữ hồ sơ đối với hồ sơ sức khỏe trong suốt thời gian NLĐ làm việc tại đơn vị và trả hồ sơ khi NLĐ chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ việc.
  3. Thời gian lưu trữ hồ sơ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Theo Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH:

  "Điều 3. Quản lý và kiểm tra, sát hạch trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  3. Hồ sơ khóa huấn luyện, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động phải được tổ chức huấn luyện lưu giữ bao gồm chương trình huấn luyện (nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện), danh sách người học.

  Điều 8. Trách nhiệm của Tổ chức huấn luyện

  5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động huấn luyện, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này trong thời hạn đủ 10 năm kể từ khi kết thúc hoạt động huấn luyện; xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu."

     => Như vậy, thời gian lưu trữ hồ sơ  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đủ 10 năm.

   
  1255 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583419   30/04/2022

  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn. Những thông tin hồ sơ về lao động cần được lưu trữ cẩn thận để có thể xử dụng cho sau này. Thiết nghĩ pháp luật nên quy định thêm về điều kiện kho lưu trữ và chế độ lưu trữ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #583453   30/04/2022

  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn thông tin chia sẽ hữu ích của bạn. Mình cũng có bổ sung một chút về thời gian lưu trữ hồ sơ đối với tai nạn lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:
  "8. Hoàn chỉnh hồ sơ và lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động cho người lao động trong thời gian như sau:
  a) 15 năm đối với vụ tai nạn lao động chết người;
  b) Đến khi người bị tai nạn lao động nghỉ hưu đối với vụ tai nạn lao động khác."
   
  Báo quản trị |  
 • #584082   18/05/2022

  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Việc lưu trữ hồ sơ là vô cùng cần thiết và quan trọng. Việc lưu trữ giúp đỡ nhiều trong thao tác tìm kiếm và quản lý. Ngoài ra, trong một số các trường hợp khác, hồ sơ còn là căn cứ chứng cứ vô cùng cần thiết đối với quyền lợi nghĩa vụ của người khác.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #584143   21/05/2022

  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Việc lưu trữ hồ sơ là căn cứ để tìm kiếm và kiểm tra thông tin sau này. Do đó, đối với các hồ sơ quan trọng thì cần phải có quy định pháp luật rõ ràng để thực hiện việc lưu trữ cho đúng để cho công việc sau này đơn giản hơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #587469   10/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (520)
  Số điểm: 4634
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn bài viết của bạn. Hồ sơ nhân sự giữ vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, lưu trữ các thông tin cá nhân người lao động làm việc trong doanh nghiệp như: Sơ yếu lý lịch, hợp đồng lao động, thang bảng lương, bảo hiểm,… Chính bởi vậy, mà bộ phận quản lý nhân sự luôn phải chú ý đến khâu quản lý và thu thập hay những quy định về lưu trữ hồ sơ nhân sự.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588730   30/07/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thời gian lưu trữ một số loại hồ sơ trong lao động

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin trên. Tài liệu, hồ sơ được coi là một loại tài sản có giá trị như những tài sản khác của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản những tủ sắt đựng tài liệu, tủ hồ sơ rất cần được chú trọng. 

   
  Báo quản trị |