Thời gian làm việc tối đa của lao động cao tuổi là bao nhiêu giờ trong tuần?

Chủ đề   RSS   
 • #605891 05/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thời gian làm việc tối đa của lao động cao tuổi là bao nhiêu giờ trong tuần?

  Lao động cao tuổi là một trong những đối tượng lao động hiếm tại Việt Nam vì để tuyển dụng những lao động đã đến tuổi về hưu làm việc đòi hỏi phải đảm bảo thì giờ làm việc cũng như sức khỏe và chế độ làm việc hợp lý. Vậy thời gian làm việc tối đa của lao động cao tuổi là bao nhiêu giờ trong một tuần?
   
  thoi-gian-lam-viec-toi-da-cua-lao-dong-cao-tuoi-la-bao-nhieu-gio-trong-tuan
   
  1. Như thế nào được xem là lao động cao tuổi?
   
  Cụ thể tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 quy định lao động cao tuổi  là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.
   
  Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
   
  Kể từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 09 tháng đối với lao động nam và đủ 56 tuổi đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
   
  Do đó, trường hợp mà người lao động được xác định là cao tuổi vào năm 2023 như hiện nay thì đối với lao động nam phải trên 60 tuổi 09 tháng và lao động nữ phải trên 56 tuổi.
   
  2. Thời giờ làm việc bình thường theo quy định hiện hành
   
  Căn cứ Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động trong một tuần như sau:
   
  - Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
   
  - Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
   
  - Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.
   
  - Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.
   
  Từ quy định trên có thể thấy 01 ngày NLĐ làm việc không quá 10 giờ, còn 01 tuần NLĐ làm việc không quá 48 giờ, nhưng nhà nước khuyến khích doanh nghiệp quy định làm không quá 40 giờ trong 01 tuần.
   
  3. Có bắt buộc phải giảm giờ làm việc cho lao động cao tuổi?
   
  Theo Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận về thì giờ làm việc đối với doanh nghiệp theo quy định sau:
   
  - Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.
   
  - Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
   
  Như vậy, không bắt buộc phải giảm giờ làm việc cho lao động cao tuổi mà việc này dựa trên sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp và người lao động.
   
  4. Nguyên tắc sử dụng người lao động cao tuổi
   
  Căn cứ Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 việc sử dụng người lao động cao tuổi phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:
   
  - Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
   
  - Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
   
  - Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
   
  - Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.
   
  318 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (31/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận