Thời gian giảng dạy tại trường tư thục có tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Chủ đề   RSS   
 • #604285 26/07/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1106)
  Số điểm: 8110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Thời gian giảng dạy tại trường tư thục có tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

  Có thể thấy đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước ngoài những chế độ đặc thù thì có thể kể đến là khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tuy nhiên, trường hợp trước đây có thời gian công tác trường tư thì thời gian này liệu có tính để hưởng phụ cấp.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (16).png

  Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

  - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

  - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

  - Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

  - Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

  Khoảng thời gian nào không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP thi thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm:

  - Thời gian tập sự.

  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  - Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

  - Thời gian không làm việc khác ngoài các quy định nêu trên.

  Mức phụ cấp thâm niên nhà giáotính đóng bảo hiểm xã hội không?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:

  -  Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  - Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

  - Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  Do đó, thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập vẫn được tính làm thời gian tính phụ cấp thâm niên Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận