Thời gian công bố thông tin điều chỉnh Báo Cáo thường niên?

Chủ đề   RSS   
 • #572553 23/06/2021

  Thời gian công bố thông tin điều chỉnh Báo Cáo thường niên?

  Kính chào Luật sư!

  Tôi muốn hỏi quy định về thời gian công bố điều chỉnh báo cáo thường niên, và các quy định xử phạt. 

  Xin chân thành cảm ơn 

   
  306 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn urencolaocai vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584993   31/05/2022

  Thời gian công bố thông tin điều chỉnh Báo Cáo thường niên?

  Theo Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin định kỳ như sau:
  - Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
   
  Báo quản trị |