Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?

Chủ đề   RSS   
 • #560827 22/10/2020

  Thời gian có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ?

  Theo khoản 1, Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

  Tuy nhiên, nội dung trong nghị định 123 được quan tâm là việc bác bỏ điều khoản ghi trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP rằng không còn bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử ngày 01/11/2020. 

  Vậy cho hỏi việc bác bỏ này đang có hiệu lực ngay hay chờ đến 01/07/2022 ? Xin chân thành cảm ơn

   
  8828 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn NgocDinh111 vì bài viết hữu ích
  BIDV1 (23/12/2021) cty_hatangkythuat (15/01/2021) admin (21/11/2020) ThanhLongLS (24/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560855   23/10/2020

  LuatsuPhamThanhHuu
  LuatsuPhamThanhHuu
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 2354
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 410 lần
  Lawyer

  Chào bạn, căn cứ vào Luật Quản lý thuế năm 2019, thì hiện tại không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử mà đến 01/7/2022. Việc Nghị định 123/2020/NĐ-CP chỉ là hướng dẫn rõ vấn đề này chứ không phải là quy định mới.

  Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

   
  Báo quản trị |  
  6 thành viên cảm ơn LuatsuPhamThanhHuu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/10/2020) PROHKN (26/10/2020) admin (21/11/2020) phongtuphaphoian (15/01/2021) BIDV1 (23/12/2021) hunghtk1 (16/03/2021)
 • #560878   24/10/2020

  DoTrongHienCTB
  DoTrongHienCTB

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2009
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 910
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn!
   
  Bạn tham khảo điều khoản quan trọng
   
   
  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
   
  Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
   
  2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này.
   
  3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

  Thanks and best regards

  Luật sư - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ

  Lawyer - Accountant - Tax - Audit - Internal control

  律师 - 会计师 - 税金 - 查帐 - 内部控制

  ĐỖ TRỌNG HIỀN  

  杜 重 贤

  0909164167 - 0917303340

  hien.lawyer2015@gmail.com

  web: http://nghiepvuketoan.vn; http://dogialuat.vn

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn DoTrongHienCTB vì bài viết hữu ích
  admin (21/11/2020) ThanhLongLS (24/10/2020) BIDV1 (23/12/2021)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.