Thời gian bảo hành công trình

Chủ đề   RSS   
 • #539652 28/02/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Thời gian bảo hành công trình

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có quy định:

  Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định này và được quy định như sau:

  - Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;

  - Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;

  - Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  => Như vậy, Thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I và tối thiểu là 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại.

  Theo quy định tại Khoản 6, Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương...”.

  Mức tiền bảo hành căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP để thực hiện.

  => Như vậy, tiền bảo hành công trình phải được lưu giữ, sử dụng, hoàn trả theo thỏa thuận trong hợp đồng.

   
  3438 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539902   29/02/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Quy định thời gian bảo hành công trình nhà ở như sau:

  Về thời hạn bảo hành công trình là nhà ở theo quy định của Luật nhà ở đối với từng loại nhà như sau:

  - Bảo hành công trình nhà ở là nhà chung cư: Thời gian bản hành tối thiểu 60 tháng.

  - Bảo hành công trình nhà ở riêng lẻ: Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng

  - Thời điểm tính thời hạn bảo hành đó là từ khi hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

   

   

   
  Báo quản trị |