Thời điểm nâng lương trước thời hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #569606 30/03/2021

  Thời điểm nâng lương trước thời hạn?

  Xin luật sư tư vấn: tôi được hưởng bậc lương từ ngày 01/09/2019 do nâng lương thường xuyên năm 2019 đến 01/9/2022 tôi đến thời điểm nâng lương thường xuyên và đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tịch xuất sắc được tặng bằng khen năm 8/2019 của UBND tỉnh.
   
  Vậy đến khi nào tôi đủ thời gian để hoàn thiện hồ sơ nâng lương trước thời hạn( theo quy định Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn) (Một năm đơn vị tôi xét nâng lương 2 đợt đợt 1 tháng 3. đợt 2 tháng 10 hàng năm).
   
  Nếu căn cứ vào thành tích thì tôi được xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng và xét vào năm nào,hay đến thời điểm nâng lương thường xuyen mới xét nâng lương trước thời hạn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn
   
  398 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thnamtam2018@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận