Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức?

Chủ đề   RSS   
 • #506093 30/10/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức?

  Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện từ thời điểm nào? Ví dụ em tuyển dụng từ năm 2008, theo quy định thì phải có phiếu đánh giá từ 2008 - 2018. Tuy nhiên phiếu đánh giá từ năm 2008 - 2016 trong hồ sơ không có, vậy giờ em bổ sung thì bổ sung phiếu đánh giá từ năm nào đến năm nào?

   

   
  1581 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #506094   30/10/2018

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP):

   

  "Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

   

  1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

   

  Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

  2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 
  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định".

   

  Theo đó, việc đánh giá phải thực hiện theo từng năm, không có quy định được bổ sung. Nếu những năm trước không làm phiếu đánh giá này thì chị xem lại có sai sót gì không và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên chị nhé.

   
  Báo quản trị |