Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi phê duyệt dự án?

Chủ đề   RSS   
 • #565843 30/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi phê duyệt dự án?

  Theo Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2014:

  "Điều 31. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

  Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ."

  Đối với thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, theo quy định trên thì thời điểm xem xét, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường là trước khi triển khai dự án mà không có quy định so sánh với thời điểm phê duyệt dự án. Do vậy, chủ dự án chỉ cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai hoạt động.

   

   

   
  488 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận