Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

Chủ đề   RSS   
 • #590761 04/09/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

  Tại Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng, theo đó: 

  Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

  Tại Điều 49 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng, như sau:

  1. Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

  2. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được áp dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

  Bên cạnh đó, Điều 17 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng: 

  1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

  2. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, vợ chồng khi tiến hành thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng thì phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản và được công chứng hoặc chứng thực. 

   
  577 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  jellannm (30/10/2022) ThanhLongLS (05/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592042   30/09/2022

  Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình quy định thì thỏa thuận xác lập ché độ tài sản của vợ chồng phải được thành lập trước khi kết hôn và phải được công chứng. đồng thời vợ chồng có thể thỏa thuận sửa đổi hoặc bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #593117   30/10/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Sẽ có những cặp vợ chồng trước khi kết hôn với nhau sẽ thoả thuận xác lập chế độ tài sản để biết đâu là tài sản chung và đâu là tài sản riêng. Việc thoả thuận này không khác gì là một hợp đồng nên có công chứng, chứng thực là hợp lý vì có là yêu thương nhau đi chăng nữa nhưng tài sản thì vẫn cần phải rõ ràng. Hợp đồng thoả thuận có công chứng, chứng thực thì sau này nếu xảy ra việc ly hôn thì cũng không bất cập.

   
  Báo quản trị |  
 • #593128   30/10/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1314)
  Số điểm: 10211
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Việc thoả thuận chế độ tài sản lập trước khi kết hôn là phù hợp. Nếu cả hai không có thoả thuận về chế độ tài sản từ trước thì khi đăng ký kết hôn sẽ mặc định xác lập theo chế độ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #593187   30/10/2022

  Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có cần công chứng, chứng thực không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã cung cấp. Trước đây, mình bị nhầm lẫn giữa hai vấn đề là thảo thuận xác lậpchế độ tài sản và phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thwoif kỳ hôn nhân Nhờ bài viết này mà mình đã hiểu hơn về xác lập tài sản của vợ chồng trước hôn nhân.

   
  Báo quản trị |