Thỏa thuận người lao động phải hoàn trả tiền đóng BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Chủ đề   RSS   
 • #601074 30/03/2023

  Thỏa thuận người lao động phải hoàn trả tiền đóng BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

  Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 có quy định:
  "Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
  1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.
  ...
  Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
  1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
  a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
  c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
  d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  "

  =>> Hiện tại không có điều khoản nào quy định về việc người lao động phải hoàn trả lại cho người sử dụng lao động số tiền đóng BHXH mà người sử dụng lao động đã đóng cho người lao động khi họ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

  =>> Về nguyên tắc luật cho phép các bên thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng nhưng các điều khoản không được trái với quy định của pháp luật. Ở đây, theo quy định của nhà nước khuyến khích việc người sử dụng lao động thỏa thuận những điều khoản bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Việc các bên thỏa thuận về việc phải hoàn trả tiền đóng BHXH trong khi luật không yêu cầu là đang hạn chế quyền lợi của người lao động điều khoản này sẽ không có giá trị pháp lý. Theo quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không cần có lý do chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động biết là được. Khi đã báo trước theo đúng quy định thì người lao động nghỉ việc cho dù trong hợp đồng có thỏa thuận điều khoản phải hoàn trả đó thì quyền lợi của người lao động cũng sẽ được bảo vệ tức không phải hoàn trả khoản tiền đóng BHXH đó cho người sử dụng lao động.

   
  145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  admin (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601607   02/04/2023

  Thỏa thuận người lao động phải hoàn trả tiền đóng BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Trên tinh thần Bộ luật Lao động là các thỏa thuận đảm bảo quyền lợi cho người lao động - bên yếu thế. Theo đó, người sử dụng lao động bắt buộc đóng tiền BHXH cho NLĐ. Đồng thời BLLĐ không quy định khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thì phai hoàn trả tiền cho NSDLĐ. Do đó, NSDLĐ không thể áp dụng điều khoản hoàn trả này trong HĐLĐ
   
   
  Báo quản trị |