Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

Chủ đề   RSS   
 • #604155 21/07/2023

  Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

  Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử? Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

  Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

  Theo  Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

  Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

  Theo  Nghị định 52/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, Doanh nghiệp được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật

  2. Có đề án cung cấp dịch vụ nêu rõ các nội dung sau:

  - Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

  - Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

  3. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

  Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

  Theo  Nghị định 52/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP quy định Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

  - Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

  - Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  + Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

  + Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);

  + Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;

  + Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

  + Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

  + Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

  Mặt khác, tại  Thông tư 47/2014/TT-BCT và  được sửa đổi bởi  Thông tư 04/2016/TT-BCT quy định về Hồ sơ đăng ký gồm:

  - Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

  Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên

  - Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

  - Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

  - Các nội dung quy định tại Điều 38  Nghị định 52/2013/NĐ-CP ;

  - Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

  - Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

  - Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

  Như vậy, Doanh nghiệp muốn thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục nêu trên.

   
  117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận