Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng

Chủ đề   RSS   
 • #457513 15/06/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4259 lần


  Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng

  >>> 13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2017

  >>> Tổng hợp văn bản pháp luật dành cho cán bộ, công chức, viên chức

  >>> Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất 

  Mới đây, Bộ Nội vụ vừa công bố Công văn 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

  Cụ thể:

  Ai được quyền tham gia?

  1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy họach của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

  Lưu ý: Được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nếu:

  - Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đăng mất khả năng nhận thức hoặc ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

  - Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

  - Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

  Ngoài các trường hợp không được quyền đăng ký tham gia dự tuyển, nếu không đăng ký dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy họach, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy họach.

  2. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằmtrong quy họach của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng Bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyển đăng ký tham gia dự tuyển.

  Ví dụ: Thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ A thì các đối tượng sau được quyền đăng ký tham gia dự tuyển:

  - Đối tượng hiện không công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ nhưng đang công tác tại cùng Bộ A, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy họach chức danh Vụ trưởng hoặc tương đương của Bộ A.

  - Đối tượng đang công tác trong cùng lĩnh vực tổ chức cán bộ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và bằm trong quy họach chức danh Vụ trưởng, Giám đốc Sở hoặc tương đương, đang công tác tại các Bộ, ban, ngành khác và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  3. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu thuộc 01 trong 02 đối tượng nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì đựơc dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ

  Ví dụ: Phó Trưởng phòng có thể đựơc dự tuyển chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương. Trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh Vụ trưởng và tương đương.

  Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

  Ai được đề cử tham gia dự tuyển?

  1. Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy họach của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

  2. Đối tượng vừa nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo,  quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ

  Ví dụ: Phó Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương tương. Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương.

  Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

  - Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khóa  VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn.

  - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 82 Luật cán bộ, công chức; Khoản 2, 3, 4 Điều 56 Luật viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật.

  - Điều khiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn theo quy định.

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  - Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu quy định do cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển cung cấp) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của pháp luật.

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

  - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

  Trình tự thi tuyển

  Bước 1: Thi viết

  Nội dung gồm: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

  Kết quả thi viết phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

  Bước 2: Thi trình bày Đề án

  Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế họach, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, chương trình hành động thực hiện các kế họach, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn, kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

  Bước 3: Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

  Xem chi tiết tại Công văn 2424/BNV-CCVC ngày 09/05/2017 (đính kèm).

   
  8732 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  hoailamsvl (22/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận