Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc trên máy tính từ năm 2022 (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #564472 05/12/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc trên máy tính từ năm 2022 (dự kiến)

  Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

  Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

  Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo lấy ý kiến Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

  Theo đó, từ năm 2022, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính (nội dung này được bổ sung vào điều 11 về hình thức thi trong thông tư 23).

  Hình thức thi vẫn được giữ nguyên:

  - Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.

  - Kỹ năng nói được tổ chức bằng hình thức thi nói trực tiếp hoặc thi trên máy vi tính.

  - Đối với từng kỳ thi, dựa trên điều kiện thực tế, đơn vị tổ chức thi thông báo về hình thức thi trên giấy hay thi trên máy vi tính, thi nói trực tiếp hay thi nói trên máy vi tính để thí sinh biết trước khi đăng ký dự thi.

  Bổ sung các đối tượng áp dụng quy chế gồm: các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học), các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo ngành ngoại ngữ (thuộc nhóm ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài); các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT); các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điểm b khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “b) Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và đề thi được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT; bám sát định dạng đề thi và hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GDĐT quy định; đảm bảo chính xác, khoa học, chặt chẽ, rõ ràng.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận