Theo quy định mới, người dân được thực hiện lấy ý kiến Nhân dân theo các hình thức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595741 25/12/2022

  Theo quy định mới, người dân được thực hiện lấy ý kiến Nhân dân theo các hình thức nào?

  Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua một Luật mới - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 người dân được thực hiện các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm:
   
  - Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân;
   
  - Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;
   
  - Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình;
   
  - Thông qua hòm thư­ góp ý, đường dây nóng (nếu có);
   
  - Thông qua Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở;
   
  - Thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã;
   
  - Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố;
   
  - Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội dung quy định tại Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.
   
  Tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả năng, điều kiện đáp ứng thực tế của địa phương và phù hợp với quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định lựa chọn một hoặc một số hình thức quy định trên để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Trường hợp pháp luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó.
   
  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.
   
  801 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597616   29/01/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3243
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Theo quy định mới, người dân được thực hiện lấy ý kiến Nhân dân theo các hình thức nào?

  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007. Theo đó, công dân có các quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

  - Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

  - Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

  - Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)