Theo bạn Hiến pháp nước ta có phải là Hiến pháp của dân và vì dân hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #267028 05/06/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Theo bạn Hiến pháp nước ta có phải là Hiến pháp của dân và vì dân hay không?

  Thời gian qua Nhà nước ta đã phát động phong trào: Đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992. Kết quả là tập hợp được rất nhiều ý kiến của nhân dân. Nhưng sau đó một vài góp ý bị gạt qua bên lề của Dự thảo sửa đổi.

  Theo bạn, Hiến pháp nước ta có phải là Hiến pháp của dân vì dân và phục vụ lợi ích của nhân dân hay không?

   

   
  7795 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #267054   05/06/2013

  hakhungbi
  hakhungbi
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (525)
  Số điểm: 6431
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 143 lần


  Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân nên hiến pháp là của dân rồi. :|

   
  Báo quản trị |  
 • #267101   05/06/2013

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1057 lần


  Về lý thuyết, câu hỏi của chủ topic chỉ được trả lời là "có" nếu nhân dân có quyền phúc quyết đối với Hiến Pháp.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #267102   05/06/2013

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1472)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 858 lần
  Moderator

  Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác- lênin, Tư tưởng HCM thì đúng là như vậy!

   
  Báo quản trị |  
 • #267107   05/06/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35000
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1179 lần


  Tôi không đồng ý với Unjustice. Vì lấy ý kiến như vậy, nhưng các bác muốn bỏ hay ko là quyền của các bác đại biểu quốc hội mà.

   
  Báo quản trị |  
 • #267353   06/06/2013

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Tôi cho rằng: Hiến pháp nước ta mới chỉ là có dấu ấn của nhân dân, còn phần còn lại thì đại biểu quốc hội tự quyết. Nó chưa thực sự là bản hiến pháp của dân 100%

   
  Báo quản trị |  
 • #272852   01/07/2013

  Tôi thấy điều nào trong dự thảo hiến pháp cũng vì dân và vì đất nước Việt nam. Các đại biểu quốc hội do dân bầu đại diện cho dân để phê duyệt hiến pháp thì là hiến pháp của dân rồi. Một số người nói điều 4 hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng là phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người điều đó không đúng. Theo tôi sự lãnh đạo của đảng là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân do vậy nhất định phải quy định như vậy.

  Có một số người lại muốn phi chính trị hóa lực lượng quân đội thật vô lý. Quân đội và công an nhân dân được Đảng thành lập từ trong thời kỳ cách mạng còn trứng nước với nhiệm vụ quân đội và công an là bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, và bảo vệ Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng với quân đội và công an là điều kiện đảm bảo cho sự độc lập chủ quyền của đất nước và các quyền lợi của nhân dân. Quân đội và công an là một tổ chức của Đảng thì sao lại phải tách ra như mong muốn của ai đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #277330   24/07/2013

  lesam32
  lesam32

  Male
  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vừa rồi đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 về tới tay người dân, nhưng trong tờ góp ý kiến toàn là dân đồng ý đồng ý bời trình độ của người dân hiểu được bao nhiêu mà đưa cho góp ý, không thực tiễn là máy

   
  Báo quản trị |