Thêm trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #416490 23/02/2016

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 108 lần


  Thêm trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

  Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/5/2016, miễn thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng là chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Namngười Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

  Theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg, điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài như sau:

  1. 1. Có quốc tịch nước ngoài.
  2. 2. Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

  Thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài trong trường hợp này là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

  Theo Quyết định 07/2016/QĐ-TTg, điều kiện miễn thuế đối với cá nhân làm việc tại cơ quan đại diện thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam như sau:

  1. 1. Có quốc tịch Việt Nam.
  2. 2. Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

  Thu nhập miễn thuế của cá nhân trong trường hợp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

  Các khoản thu nhập khác không thuộc thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định này.

   
  3930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận