Thêm Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Chủ đề   RSS   
 • #515957 29/03/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  Thêm Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  Thêm Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  >>> Văn bản hướng dẫn luật nhà ở còn hiệu lực

  Ngày 28/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  Theo đó, bổ sung điều 57a Nghị định 99 quy định về Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:

  1. Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau:

   a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;

  b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không chỉ thời điểm bổ trí sử dụng nhà thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó;

  c) Nếu thuộc diện kỷ lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên;

  d) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà

  được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở, trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở;

  đ) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có quyết định hoặc văn bản phân phối bố trí sử dụng nhà ở (sau đây gọi chung là văn bản bố trí sử dụng) và có | tên trong văn bản đó trước thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm ghi trong văn bản bố trí sử dụng, nếu trong văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì xác định theo thời điểm ban hành văn bản đó.

  2. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà nhưng có tên trong văn bản bố trí sử dụng thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ghi trong văn bản đó; nếu trong văn bản bổ trí sử dụng không chỉ thời điểm thì xác định theo thời điểm ban hành văn bản này.

  3. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở thuộc diện nhận chuyển quyền thuê nhà ở (có hợp đồng thuê nhà hoặc có văn bản bố trí sử dụng nhà ở này nhưng không có tên trong hợp đồng hoặc trong văn bản đó) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm người đầu tiên có tên trong hợp đồng hoặc văn bản bổ trị sử dụng nhà ở.”

  Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 15/5/2019

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   
  2026 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận