Thêm 1 đối tượng được góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật mới

Chủ đề   RSS   
 • #553035 28/07/2020

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Thêm 1 đối tượng được góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật mới

  Ở góc độ pháp lý, Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.
   
  Góp vốn vào doanh nghiệp là một trong những nội dung được đông đảo người dân đặc biệt là giới kinh doanh quan tâm. Tới đây khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì có 2 nhóm đối tượng được góp vốn vào doanh nghiệp đó là:
   
  - Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn;
   
  - Cá nhân, tổ chức là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản góp vốn.
   
  Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có sự mở rộng đối tượng được góp vốn vào doanh nghiệp, theo đó không chỉ có các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu mà người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản cũng được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
   
  Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì chỉ có cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp mới được góp vốn vào doanh nghiệp.
   
  "Điều 35. Tài sản góp vốn
   
  1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
   
  2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn".
   
   
  Tài sản góp vốn theo luật mới gồm những gì?
   
  Theo Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:
   
  Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  Cập nhật bởi anthuylaw ngày 28/07/2020 12:11:14 CH chính tả

  Không có gì là không thể.

   
  532 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553082   28/07/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn!

  Mình bổ sung thêm một quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 thì có 06 nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.

  Quy định mới bổ sung một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như:

  - Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

  - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự (Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020).

   

   
  Báo quản trị |