Thêm 07 án lệ được TAND tối cao công bố áp dụng từ ngày 01/10/2023

Chủ đề   RSS   
 • #605943 06/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thêm 07 án lệ được TAND tối cao công bố áp dụng từ ngày 01/10/2023

  Ngày 01/10/2023 Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 về việc công bố án lệ.
   
  Theo đó, 07 án lệ được Tòa án nhân dân tối cao công bố áp dụng từ ngày 01/10/2023 bao gồm:
   
  them-07-an-le-duoc-tand-toi-cao-cong-bo-ap-dung-tu-ngay-01-10-2023
   
  1. ÁN LỆ SỐ 64/2023/AL1 
   
  Về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Quyết định giám đốc thẩm số 15/2022/HS-GĐT ngày 04/10/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về vụ án hình sự “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Văn N và đồng phạm.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 7, 8, 12, 13 và 14 phần “Nhận định của Tòa án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ 1:
   
  Bị cáo lên kế hoạch, chuẩn bị các công cụ, phương tiện phạm tội để bắt cóc bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.
   
  - Giải pháp pháp lý 1:
   
  Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tòa án phải căn cứ vào giá trị tài sản bị cáo định chiếm đoạt để định khung hình phạt.
   
  - Tình huống án lệ 2:
   
  Trong số các bị cáo có bị cáo là người cầm đầu, khởi xướng, trực tiếp rủ các bị cáo khác tham gia việc bắt giữ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác; giữa các bị cáo có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi nhất quán theo sự chỉ đạo của bị cáo cầm đầu.
   
  - Giải pháp pháp lý 2:
   
  Trường hợp này, các bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự 2017).
   
  Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
   
  Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự 2017).
   
  Từ khóa của án lệ:
   
  “Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; “Định khung hình phạt”; “Có tổ chức”.
   
  2. ÁN LỆ SỐ 65/2023/AL1 
   
  Về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán người”
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 ngày 01/10/2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2018/HSST ngày 03/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về vụ án “Mua bán người” đối với các bị cáo Dương Văn S, Phạm Hồng K, Dương Thị T1, Trần Ích C.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 9, 10 và 11 phần “Nhận định của Toà án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Bị cáo thông qua trung gian đưa ra lời đề nghị với bị hại về một công việc nên bị hại nhận lời. Sau đó, bị cáo chuyển giao bị hại cho người khác, buộc làm công việc trái ý muốn của bị hại nhằm mục đích kiếm lời.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán người”.
   
  Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
   
  - Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự 2017);
   
  - Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự 2015.
   
  Từ khoá của án lệ:
   
  “Tội mua bán người”; “Chuyển giao người với mục đích kiếm lời”.
   
  3. ÁN LỆ SỐ 66/2023/AL1
   
  Về việc xác định tội danh “Mua bán người”
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Bản án hình sự phúc thẩm số 86/2022/HS-PT ngày 17/02/2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Mua bán người” đối với các bị cáo Trịnh Thị H và Đặng Thị C.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 3, 5 và 6 phần “Nhận định của Toà án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Bị cáo có hành vi lừa gạt, hứa hẹn về lợi ích với bị hại làm cho bị hại tin tưởng và tự nguyện theo bị cáo ra nước ngoài, sau đó bị cáo giao bị hại cho người khác để nhận tiền.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, Tòa án phải xác định tội danh của bị cáo là tội “Mua bán người” mà không phải tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
   
  Quy định của pháp luật có liên quan:
   
  - Điều 150 và Điều 349 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự 2017);
   
  - Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự 2015.
   
  Từ khoá của án lệ:
   
  “Tội mua bán người”; “Lừa gạt”; “Lấy chồng nước ngoài”.
   
  4. ÁN LỆ SỐ 67/2023/AL1
   
  Về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Quyết định giám đốc thẩm số 40/2021/DS-GĐT ngày 23/6/2021 của TAND cấp cao tại Hà Nội về vụ án dân sự "Tranh chấp chia tài sản chung” giữa nguyên đơn là cụ Nguyễn Thị Đ với bị đơn là anh Phạm Ngọc H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 06 người.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 2, 3 và 4 phần “Nhận định của Tòa án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Trong vụ án chia tài sản chung là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, một bên là người cao tuổi đã tạo lập, quản lý và sử dụng nhà đất ổn định, lâu dài, có nguyện vọng nhận nhà đất và thanh toán giá trị phần tài sản của người còn lại cho người đó. Nhà đất không thể chia được bằng hiện vật.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, Tòa án phải quyết định giao nhà đất cho người cao tuổi và người cao tuổi phải thanh toán giá trị phần tài sản của người còn lại cho người đó.
   
  Quy định của pháp luật có liên quan đến án lệ:
   
  Điều 209 và Điều 219 Bộ luật Dân sự 2015.
   
  Từ khoá của án lệ:
   
  “Người cao tuổi”; “Chia tài sản chung”; “Thanh toán giá trị”.
   
  5. ÁN LỆ SỐ 68/2023/AL1
   
  Về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài
   
  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Quyết định giám đốc thẩm số 06/2019/DS-GĐT ngày 18/3/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế, đòi công sức đóng góp nuôi dưỡng, trông nom, bảo quản nhà, đất và đòi nhà, đất" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Túy H với bị đơn là bà Lý Lan H1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 06 người.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 5 phần “Nhận định của Tòa án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Người để lại di sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất chết trước ngày Luật Đất đai 2013Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực pháp luật. Tranh chấp về chia thừa kế tài sản được Tòa án giải quyết tại thời điểm Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực pháp luật.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, Tòa án áp dụng Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 để giải quyết.
   
  Trường hợp có người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì người thừa kế được nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở khi đủ điều kiện nhận nhà ở theo Luật Nhà ở 2014 và di sản có thể phân chia bằng hiện vật.
   
  Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
   
  - Điểm d khoản 1 Điều 169; Điều 186 Luật Đất đai 2013;
   
  - Khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở 2014.
   
  Từ khoá của án lệ:
   
  “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”; “Điều kiện nhận nhà ở”, “Luật áp dụng”.
   
  6. ÁN LỆ SỐ 69/2023/AL1
   
  Về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Quyết định 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/6/2018 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh về việc dân sự “Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài”; người yêu cầu là bà Đỗ Thị Mai T, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH R.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 8 phần “Nhận định của Tòa án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Người lao động và người sử dụng lao động ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh về việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động không được làm công việc tương tự hoặc công việc cạnh tranh với người sử dụng lao động trong thời hạn nhất định, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết bằng Trọng tài thương mại.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, Tòa án phải xác định tranh chấp về thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa hai bên là thỏa thuận độc lập với hợp đồng lao động, thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại.
   
  Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
   
  - Khoản 2 Điều 2, Điều 13 và khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010;
   
  - Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015;
   
  - Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại.
   
  Từ khóa của án lệ:
   
  “Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh”; “Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại”; “Thẩm quyền của Trọng tài thương mại”.
   
  7. ÁN LỆ SỐ 70/2023/AL1
   
  Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách
   
  Được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 của Chánh án TAND tối cao.
   
  Nguồn án lệ:
   
  Quyết định giám đốc thẩm số 06/2022/LĐ-GĐT ngày 26/9/2022 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án lao động “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn là ông Vương Quốc A với bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn K Việt Nam.
   
  Vị trí nội dung án lệ:
   
  Đoạn 3 và 4 phần “Nhận định của Tòa án”.
   
  Khái quát nội dung của án lệ:
   
  - Tình huống án lệ:
   
  Người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn. Trong thời hạn hợp đồng, người lao động trúng cử Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhưng việc ứng cử và trúng cử là không hợp lệ. Hết thời hạn hợp đồng, người sử dụng lao động ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
   
  - Giải pháp pháp lý:
   
  Trường hợp này, Tòa án phải xác định người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động là đúng.
   
  Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
   
  - Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 (tương ứng với Điều 34 Bộ luật Lao động 2019); Điều 192 Bộ luật Lao động năm 2012;
   
   
  Từ khóa của án lệ:
   
  “Hợp đồng lao động”; “Chấm dứt hợp đồng lao động”; “Cán bộ công đoàn”.
   
  Xem thêm Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.
   
  758 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (07/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận