Thế nào là vận tải khách công cộng?

Chủ đề   RSS   
  • #479410 22/12/2017

    Thế nào là vận tải khách công cộng?

    theo quy định hiện nay của pháp luật được hiểu thế nào về vận tải khách công cộng, có thể thông tin một số văn bản mới ban hành 

     
    1506 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận