Thế nào là "bạo lực trẻ em" và quy định của pháp luật về hành vi này ?

Chủ đề   RSS   
 • #502469 16/09/2018

  Thế nào là "bạo lực trẻ em" và quy định của pháp luật về hành vi này ?

     Bạo lực nói chung bao gồm bạo lực về thể chất và bạo lực về tinh thần. Bạo lực thể chất là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại đến sức khỏe của một người nào đó. Hay hành vi bạo lực thể chất được định nghĩa như hành vi gây hấn thể chất một cách cố ý chống lại người khác. Về bạo lực tinh thần còn được gọi là bạo lực tình cảm, bạo lực tâm lý. Hành vi bạo lực tinh thần bao gồm: Chửi mắng, hạ nhục với những lời lẽ thô thiển, nặng nề; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, cô lập không cho tiếp xúc với người khác, xua đuổi, quấy rối; gây áp lực thường xuyên về tâm lý; đe doạ bỏ; hành hạ con cái… gây nên sự phẫn uất, khủng hoảng ý thức và tâm sinh lý nạn nhân.
   
     Như vậy, bạo lực trẻ em là sử dụng những hành vi bạo lực thể chất và bạo lực tâm lý gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ em. Cụ thể hơn tại Luật trẻ em 2016 có quy định “Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em”.
   
   
  9976 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận