Thể hiện thông tin địa điểm trên nhãn hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #589135 31/07/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 1150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 15 lần


  Thể hiện thông tin địa điểm trên nhãn hàng hóa

  Công ty mình có trụ sở tại quận 6, nhưng địa chỉ ở quận 6 sẽ hay thay đổi do nhà thuê nên trên trên nhãn hàng hóa mình ghi đia chỉ văn phòng đại diện của mình đặt ở Quận 1 có được không? (Có vi phạm pháp luật về ghi nhãn hàng hóa không?) Mình xin cảm ơn.

   
  59 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ltd240195 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589139   31/07/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1770)
  Số điểm: 11479
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 231 lần


  Thể hiện thông tin địa điểm trên nhãn hàng hóa

  Về vấn đề của bạn mình xin chia sẻ một số vấn đề như sau:

  Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP có nêu:

  5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10

  “Điều 10. Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa

  1. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

  a) Tên hàng hóa;

  b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

  c) Xuất xứ hàng hóa.

  Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này;

  d) Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan..."

  Theo đó, trên nhãn hàng hóa phải có thông tin địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Tại Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa có hướng dẫn như sau:

  "Điều 12. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

  1. Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

  2. Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.

  a) Cơ sở sản xuất hàng hóa là thành viên trong một tổ chức như công ty, tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và các tổ chức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ và các nội dung khác của tổ chức đó trên nhãn khi được các tổ chức này cho phép.

  b) Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa."

  Theo đó, đơn vị bạn phải ghi trên nhãn địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó. Bên cạnh đó, tại Luật Doanh nghiệp 2020 có định nghĩa: "Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp". Do đó, Văn phòng đại diện không phải là nơi sản xuất ra hàng hóa đó (không có chức năng sản xuất) nên quan điểm của mình là sẽ không thể ghi địa chỉ của văn phòng đại diện.

  Trong trường hợp này buộc lòng đơn vị bạn sẽ phải chọn một địa điểm sản xuất hàng hóa đó cố định hoặc phải thay đổi thông tin bao bì mỗi khi đơn vị thay đổi địa điểm sản xuất hàng hóa.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)