Thay đổi vốn điều lệ có làm điểu chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Chủ đề   RSS   
 • #561543 30/10/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Thay đổi vốn điều lệ có làm điểu chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

  Theo Điều 40 Luật Đầu tư 2014:

  "Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."

  Việc công ty tăng vốn điều lệ chị cần xem lại là có thay đổi vốn đầu tư hay không, nếu thay đổi vốn điều lệ dẫn đến thay đổi vốn đầu tư thì doanh nghiệp phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước. Thủ tục điều chỉnh xem chi tiết tại Điều 40 Luật này.

  Sau đó, công ty làm thủ tục tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp (họp, đưa ra nghị quyết) rồi thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thông báo xem tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

  Nếu công ty thay đổi vốn điều lệ mà không làm thay đổi vốn đầu tư thì chỉ cần làm thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thôi, không cần làm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   

   

   
  838 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận