Thay đổi vốn có điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Chủ đề   RSS   
 • #517443 30/04/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Thay đổi vốn có điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

  Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014:

  "Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."

  Theo đó, nếu có thay đổi bất kỳ nội dung nào thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, nội dung đó được quy định tại Điều 39 Luật này:

  "Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Mã số dự án đầu tư.

  2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

  3. Tên dự án đầu tư.

  4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

  5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

  6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

  7. Thời hạn hoạt động của dự án.

  8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

  9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

  10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)."

  Vốn đầu tư là một nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận, do đó, nếu có thay đổi vốn thì phải làm thủ tục điều chỉnh.

   
  1653 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517451   30/04/2019

  Theo mình thì luật quy đĩnh rõ là "khi có nhu cầu" có nghĩa là không bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện. Do đó, trong trường hợp này nếu xét theo câu chữ của luật thì doanh nghiệp có thay đổi vốn đầu tư thì nếu có nhu cầu thì làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không có nhu cầu thì thôi.

   
  Báo quản trị |