Thay đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định giáo dục nghề nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #598648 14/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định giáo dục nghề nghiệp

  Ngày 13/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.
   
  Theo đó, sửa đổi Nghị định 49/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP) quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp như sau:
   
  thay-doi-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-kiem-dinh-giao-duc-nghe-nghiep
   
  (1) Thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
   
  Thay đổi thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
   
  Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
   
  (Tại Điều 7 Nghị định 49/2018/NĐ-CP có quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thì hiện nay sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp).
   
  (2) Thay đổi thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận
   
  Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 4/2023/NĐ-CP đã thay đổi thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp như sau:
   
  Tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.
   
  Hoặc người thực hiện có thể thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ LĐ-TB&XH.
   
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 4/2023/NĐ-CP, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 
   
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.
   
  (So với Nghị định Nghị định 49/2018/NĐ-CP thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là 20 ngày thay vì 30 ngày như trước theo quy định mới nhất).
   
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 4/2023/NĐ-CP, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 
   
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.
   
  (So với Nghị định Nghị định 49/2018/NĐ-CP thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là 15 ngày thay vì 10 ngày như trước theo quy định mới nhất).
   
  (3) Trình tự thu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định
   
  Sửa đổi khoản 3 Điều 10 Nghị định 49/2018/NĐ-CP trình tự thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định như sau:
   
  - Trường hợp tổ chức kiểm định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:
   
  Tổ chức kiểm định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính 
   
  Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ LĐ-TB&XH.
   
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xem xét, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 
   
  (Hiện hành quy định thời hạn đến 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ khi đã tăng thêm 10 ngày so với quy định cũ).
   
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức kiểm định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.
   
  - Trường hợp bị buộc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định:
   
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.
   
  Xem thêm Nghị định 4/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 13/2/2023 sửa đổi các Nghị định 49/2018/NĐ-CP.
   
  238 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận