Thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công thuộc cấp tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #602702 20/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1732)
  Số điểm: 57611
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công thuộc cấp tỉnh

  Ngày 12/5/2023 Bộ LĐTBXH đã có Quyết định 627/QĐ-BLĐTBXH năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.
   
  Theo đó, thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công thuộc cấp tỉnh được thực hiện như sau:
   
  thay-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong-thuoc-cap-tinh
   
  (1) Trình tự thực hiện thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 
   
  Bước 1: Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP đề nghị gửi Sở LĐTBXH nơi quản lý hồ sơ của người có công kèm bản sao có chứng thực từ các giấy tờ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.
   
  Bước 2: Sở LĐTBXH trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP) và bản sao giấy tờ đề nghị được sửa đổi, bổ sung thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
   
  Bước 3: Sở LĐTBXH trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung thông tin của cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công theo Mẫu số 75 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ LĐTBXH.
   
  * Cách thức thực hiện: Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.
   
  (2) Thành phần, số lượng hồ sơ thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 
   
  * Thành phần hồ sơ:
   
  - Đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP .
   
  - Bản sao có chứng thực từ các giấy tờ sau:
   
  + Đối với người có công: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.
   
  + Đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thân nhân của người có công đã từ trần: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  * Thời hạn giải quyết: 24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình thực hiện).
   
  * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
   
  Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần.
   
  * Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
   
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan có thẩm quyền.
   
  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công.
   
  * Lệ phí: Không.
   
  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
  Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP).
   
  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   
  (3) Trường hợp áp dụng thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 
   
  - Người có công đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán của người có công hoặc thân nhân của họ ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.
   
  - Thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, người hưởng chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau của bản thân: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.
   
  - Thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đề nghị sửa đổi, bổ sung những thông tin sau của liệt sĩ: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm hy sinh; quê quán (theo địa danh khi xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ); cấp bậc, chức vụ; cơ quan, đơn vị khi hy sinh; trường hợp hy sinh; nơi hy sinh.
   
  Xem thêm Quyết định 627/QĐ-BLĐTBXH năm 2023 có hiệu lực từ ngày 12/5/2023.
   
  150 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (12/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận