Thay đổi nơi sản xuất sản phẩm có phải công bố lại sản phẩm?

Chủ đề   RSS   
 • #602845 26/05/2023

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thay đổi nơi sản xuất sản phẩm có phải công bố lại sản phẩm?

  Công ty tôi thay đổi nơi sản xuất sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng y học. Như vậy công ty tôi có phải công bố lại sản phẩm không? Nếu không thực hiện thì có bị xử phạt không? 

  1. Quy định về kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng y học

  Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP về đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

  - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

  - Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  - Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

  => Theo đó, công ty kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng y học thuộc phạm vi phải đăng ký bản công bố sản phẩm.

  Công ty nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định để đăng ký bản công bố sản phẩm.

  2. Các trường hợp cần phải đi công bố lại sản phẩm

  Theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm có quy định như sau: 

  - Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm.

  - Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

  => Theo đó, khi công ty có thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì công ty mới phải công bố lại sản phẩm.

  Còn trường hợp khác thì công ty chỉ cần thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không yêu cầu phải công bố lại sản phẩm.

  3. Không thực hiện công bố lại sản phẩm thì bị xử phạt như thế nào?

  Theo Điểm a Khoản 4 Điều 22 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm như sau:

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không tự công bố lại sản phẩm, đăng ký lại bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo.

  Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2018/NĐ-CP sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền nếu trên là mức phạt đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 11 Điều 22 Nghị định 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 22 Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

  => Theo đó, khi thay đổi về nơi xuất xứ thuộc trường hợp phải công bố lại sản phẩm nhưng công ty không tiến hành công bố lại thì bị phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

  Như vậy, công ty kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng y học thay đổi nơi sản xuất, được hiểu là nơi xuất xứ sản phẩm thì cần phải công bố lại sản phẩm. Nếu không thực hiện công bố lại sản phẩm thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.

   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận