Thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #506961 08/11/2018

  Thay đổi người đứng đầu chi nhánh

  Xin chào Luật sư!

  Tôi đang tiến hành thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh. Vậy cho tôi hỏi thay đổi người đứng đầu chi nhánh có làm thay đổi điều lệ của công ty mẹ không?

   
  691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận